Privacy statement en Cookie verklaring

Privacy statement en Cookie verklaring UniSolvIT B.V.

UniSolvIT BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan UniSolvIT BV verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan UniSolvIT BV worden verstrekt via applicaties van UniSolvIT BV of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door UniSolvIT BV, neem dan contact op via een E-Mail naar info@unisolvit.nl

Cookies

UniSolvIT BV maakt soms gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van UniSolvIT BV. UniSolvIT BV gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van UniSolvIT BV wordt verminderd, danwel dat applicaties van UniSolvIT BV geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op applicaties van UniSolvIT BV en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland