En ook niet onbelangrijk,
wat gaat dat dan allemaal kosten.
kortingsactie

TourTrace - Tarieven

kortingsactie
Aanschaf en licentie!

Wij werken met een aanschafbedrag en jaarlijkse licentiekosten of eenmalige afkoop. Indien u gebruik wilt maken van TourTrace onder licentie dan brengen we hiervoor éénmalig een aanschafbedrag van € 4950,- ex btw in rekening en worden de kosten voor licentie in overleg overeengekomen. 

Wat is bij dit bedrag inbegrepen?

In de prijs die u betaalt is alles inbegrepen:

  • Beschikbaar stellen van TourTrace aan uw gehele organisatie. U krijgt de beschikking over een eigen versie van TourTrace. Deze versie wordt geïnstalleerd op een server bij onze hosting provider. Backup (24/7) is op dat moment ook geregeld. Verder betekent dit dat u gewaarborgd bent dat alleen geautoriseerde medewerkers bij uw gegevens kunnen komen. Al uw klant- en medewerker-gegevens heeft u in eigen beheer. Veiliger kan niet.
  • Updates. Veranderd bijvoorbeeld de wet of de CAO weer eens dan pakken wij uiteraard deze wijzigingen uiteraard mee in het systeem.
  • TourTrace inrichten aan uw persoonlijke wensen. Omdat u uw eigen TourTrace beheerd kan er maatwerk geleverd worden. TourTrace kan zo waar mogelijk naar uw wensen ingericht worden. Denk aan logo’s, factuur-layout, kleurstellingen, en nog veel meer.
  • Online aanvragen bushuur. Gebruikmakend van uw huidige website wordt het mogelijk gemaakt dat klanten online een offerte-aanvraag voor bushuur kunnen doen. Deze aanvragen zijn rechtstreeks terug te vinden in TourTrace en kunnen hier verder afgehandeld worden.
  • Initieel importeren van huidige klanten, medewerkers, voertuigen zodat starten met TourTrace weinig tijd vraagt. Daar waar mogelijk kunnen we bestaande gegevens inlezen in TourTrace. Het zorgt er voor dat u vanaf dag één met TourTrace aan de gang kunt.
  • Onbeperkt aantal werkplekken en gebruikers. Iedereen met een inlogcode en een wachtwoord kan gebruik maken van TourTrace. U bepaalt zelf wie u een code geeft, net zo vaak als u nodig acht. Daarnaast geeft u per gebruiker op wat hij wel en niet mag. U doet de planning, de financiële afdeling de facturen, de chauffeur rijdt op de bus en krijgt te maken met ritregistratie. Iedereen zijn eigen gebied.
  • Onbeperkt aantal voertuigen. U kunt net zoveel voertuigen opvoeren als u wilt, ook al betreft het een extern voertuig. Bussen verwijderen omdat ze dan niet meetellen is dus verleden tijd. Als u ze (tijdelijk) niet gebruikt zet u ze gewoon op inactief en activeert ze weer als dat nodig is.  Werkt wel zo makkelijk.
  • Onbeperkt aantal medewerkers. Ook hier geldt: ga uw gang. Wij wensen u veel personeel toe. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, u mag onbeperkt opvoeren. Overigens kunnen medewerkers in principe niet verwijderd worden, wel op inactief worden gezet. Dit in verband met de historie (ritregistratie, urenregistratie, overeenkomsten, e.d.)
  • Koppeling naar uw financieel pakket. Facturen kunnen worden geëxporteerd naar uw financieel pakket. Posten op de facturen zullen met het juiste grootboeknummer worden doorgegeven. De pakketten Exact Online en iMuis zijn reeds aanwezig, andere pakketten kunnen geïmplementeerd worden (in de prijs) mits import-beschrijvingen aanwezig.
  • Toegang/gebruik mobiele applicatie medewerkers. Iedere medewerker kan geautoriseerd worden voor de mobiele app. Chauffeurs kunnen dan op hun telefoon (real-time) de ritopdrachten bekijken, ritten afmelden, en nog veel meer.


Helemaal geen bijkomende kosten?

Nee, behoudens de eventuele genoemde licentiekosten wordt er niets in rekening gebracht. Mocht u een keer extra ondersteuning nodig hebben of er moet een kleine aanpassing gedaan worden (bijv. CAO of gebruikerswens) dan behoort dat tot de service. Wij hanteren hierbij een fair-use-policy.
Alleen als u in de toekomst extra maatwerk wilt laten uitvoeren zullen we daarvoor de benodigde tijd in rekening brengen. Dit zal tegen een vooraf vastgesteld uurtarief gebeuren, wat in ons contract wordt vastgelegd. Ook hier geldt: we houden het redelijk.

Kan en mag ik TourTrace overal gebruiken?

TourTrace is een cloud-applicatie. Dat betekent dat u overal waar internet is u kunt werken. Er is geen verschil meer tussen kantoor en bij u thuis. Onderweg of met vakantie, pak uw tablet en bekijk de planning, voer wijzigingen door, doe de urenregistratie. Of kijk alleen of kantoor goed bezig is en ga verder met uw vakantie.

Maar wat zijn dan die licentiekosten?

Dat bepalen we uiteindelijk in een persoonlijk gesprek, maar we maken sowieso onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven, specifieke opstartwensen, gebruikswensen etc. Om wel een indicatie af te geven zullen de kosten tussen de €160 en €480 p/m ex btw liggen. We maken een prijsafspraak, die reëel moet zijn naar uw organisatie toe. Voor de duidelijkheid nog even, afkoop van licentie is in overleg zeer zeker ook mogelijk.

Uw voordeel

Dat kan iedere organisatie snel uitrekenen. U krijgt de beschikking over een complete applicatie die iedere vergelijking met de concurrentie moeiteloos doorstaat.

Voor bedrijven die reeds een applicatie gebruiken waarvoor betaald moet worden zal ons systeem een aanzienlijke besparing opleveren.

Voor bedrijven die altijd tegen hoge licentiekosten hebben opgezien, is dit de mogelijkheid om tegen redelijke kosten over een compleet (ERP) planningssysteem te beschikken.

U weet waar u aan toe bent, vast licentiebedrag, geen verdere kosten.

Zijn er ondernemingen die TourTrace al gebruiken?

Jazeker, die zijn er. En het vermelden waard, deze ondernemingen zijn allemaal bij ons gekomen op aanraden van bestaande klanten. Daarom zijn we ook zo overtuigd van TourTrace. Sommige klanten werkten eerst met een systeem van een andere grote leverancier. Zij zijn voor ons een maatstaf!
Er zijn ondernemingen bij die er geen probleem mee hebben om als referentie te dienen en bereid zijn hun ervaringen te delen en toelichting willen geven op TourTrace. 

Klinkt allemaal mooi, maar is dat ook zo?

Daar kunt u alleen achter komen in een persoonlijk gesprek. U zult dan in een eerlijk verhaal de prijzen en de ‘nieten’ horen. Oordeelt u dan zelf of TourTrace voor u interessant is.

TourTrace is uit de praktijk ontstaan, dus wij horen altijd graag wat u van TourTrace vindt en of er zaken beter kunnen. Daar worden we allemaal beter van.